رشته های دانشگاه

رشته های کاردانی
کاردانی فنی ایمنی کارو حفاظت فنی (HSE)
کاردانی حرفه‌ای حسابداری امور مالی
کاردانی حرفه‌ای حقوق- امور ثبتی
کاردانی حرفه‌ای اطفای حریق شهری
کاردانی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار (MBA)
کاردانی فنی عمران - امور پیمان‌ها
کاردانی حرفه‌ای امور دفتری
کاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی
کاردانی فنی فناوری اطلاعات (IT)
کاردانی فنی شهرسازی
کاردانی حرفه‌ای مربی پیش‌دبستانی
رشته های کارشناسی
کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی
مهندسی فناوری ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی حرفه‌ای مدیریت بحران در اماکن
کارشناسی حرفه‌ای تربیت بدنی
کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار (MBA)
مهندسی فناوری عمران - ساختمان سازی
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
0
رشته تحصیلی
0
اساتید
0
دانشجویان
0
فارغ التحصیلان