رشته های دانشگاه

رشته های کاردانی
کاردانی حرفه‌ای حسابداری
کاردانی فنی شهرسازی
کاردانی حرفه‌ای حقوق ثبتی
کاردانی حرفه‌ای اطفای حریق شهری
کاردانی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار
کاردانی فنی عمران
کاردانی حرفه‌ای امور دفتری
کاردانی حرفه‌ای تربیت بدنی
کاردانی فنی فناوری اطلاعات (it)
کاردانی حرفه‌ای مربی پیش‌دبستانی
رشته های کارشناسی
کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور اداری
مهندسی فناوری شهرسازی
کارشناسی حرفه‌ای مدیریت بحران
کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امداد و نجات
کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار
مهندسی فناوری عمران
کارشناسی حرفه‌ای مدیریت دفتری
کارشناسی حرفه‌ای تربیت بدنی
مهندسی فناوری اطلاعات (it)
0
رشته تحصیلی
0
اساتید
0
دانشجویان
0
فارغ التحصیلان