دانشنامه اربعین

عنوان: پیامدهای سیاسی آیین پیاده روی اربعین

نویسنده: میرزا زاده فرامرز

نشریه: شیعه شناسی

چکیده: آیین ها جزیی از فرهنگ هر جامعه است که تفاوت دیدگاه ها نسبت به جهان هستی و شیوه زیست را در خود حمل می کنند و در جوامع دینی دارای منشأ اعتقادی ‍ اند. تفاوت موجود در برداشت شیعه و سنی از جانشینی پیامبر اسلام دو فرهنگ متفاوت زندگی را پرورش و گاهی مواقع در مقابل هم قرار داده است.

عنوان: پیاده روی اربعین و ابعاد تربیتی آن

نویسنده: تاج بخش غلامرضا

نشریه: بصیرت و تربیت اسلامی

چکیده: زمینه و هدف: توجه به تربیت اسلامی، توجه به حیاتی ترین مقوله است. روی آوردن به تربیت صحیح، پرداختن به ضروری ترین امور انسان است و رسالت همه پیام آوران الهی نیز تربیت انسان بوده است.

عنوان: پیاده روی اربعین حسینی به مثابه جنبش اجتماعی

نویسنده: غفاری هشجین زاهد | آقایی محمد

نشریه: دانش سیاسی

چکیده: پیاده روی اربعین حسینی از وجوه ممتاز هجرت در فرهنگ سیاسی شیعی است که به عنوان بزرگ ترین اجتماع انسانی جهانی برگزار می شود. این اجتماع با شکوه مذهبی علاوه بر دارا بودن وجوه ممتاز مذهبی، واجد پیام های عمیق سیاسی و اجتماعی است.

عنوان: واکاوی ادراک زائران از رفتار خادمان در اربعین

نویسنده: شراهی اسماعیل | ذوالفقارزاده کرمانی محمدمهدی

نشریه: دین و ارتباطات

چکیده: زیارت اربعین یعنی چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) که فقط مختص ایشان و پیاده بودن آن سفارش موکد معصوم (ع) می باشد، از عاشورای سال 61 هجری قمری تاکنون همواره برپا بوده است.

عنوان: چالش های تصمیم گیری زائر ایرانی برای زیارت پیاده اربعین

نویسنده: صدیق اورعی غلامرضا | باقری مهدیه | صدیق اورعی شهیده

نشریه: مطالعات اجتماعی گردشگری

چکیده: «سفر زیارتی اربعین» به شکل پیاده، در باور مذهبی ایرانیان جایگاه برجسته ای دارد. زائر پیاده اربعین برای این سفر با چالش های متعددی روبرو است که در صورت حل آن ها، تصمیم به این سفر می گیرد.

عنوان: دلایل حضور و مشارکت زنان ایرانی در پیاده روی اربعین

نویسنده: فرخی میثم | انگوتی زینب

نشریه: مطالعات راهبردی بسیج

چکیده: در مقاله حاضر تلاش شده است به این سوال که زنان ایرانی با چه دلایلی در پیاده روی اربعین مشارکت می کنند؟ پاسخ داده شود. بدین منظور 20 مصاحبه ی عمیق از زنان ایرانی شرکت کننده در پیاده روی اربعین صورت گرفته و از روش کیفی تحلیل مضمون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است،

عنوان: محبت و هویت در آیینه نمایش جهانی اربعین

نویسنده: گیویان عبداله | امین محسن

نشریه: دین و ارتباطات

چکیده: آیین های مذهبی یکی از فرصت های ویژه اصحاب ادیان و مذاهب برای اعلام موجودیت خود به هویت های دیگر و هم چنین موقعیتی مناسب برای بازنمایی و برساخت اهالی مذهب از وضعیت فرهنگی و اجتماعی خود است.

عنوان: سخن سردبیر، آموزه های مدیریتی از رویداد اربعین حسینی

نویسنده: مقیمی سیدمحمد

نشریه: مدیریت اسلامی

چکیده: در فرهنگ و آیین ملل مختلف، برخی رویدادها و مناسبتها هستند که نقطه عطف تاریخی و هویت بخش تمدن آنها محسوب می شوند؛ لذا مقدس شمرده شده و تبدیل به نماد آن فرهنگ و تمدن گردیده

عنوان: اصول طراحی زائر سرای بین راهی با رویکرد اربعین حسینی

نویسنده: اکوانی عباس

نشریه: نخبگان علوم و مهندسی

چکیده: طراحی هر فضایی مهم است ولی طراحی زائر سرا ومکان اقامتی بین راهی شرایط خاص خود را دارد چرا که به پروژه ماهیت دو وجهی (کاروانسرا و هتل) می دهد وطراح را ملزم میکند هم به مسایل بین راهی وهم مسایل اقامتی توجه کند.

عنوان: مطالعه کیفی الگوی ابراز هویت ایرانیان و عراقی ها در آیین پیاده روی اربعین

نویسنده: تاج بخش غلامرضا | حسینی محمدرضا | موسوی انتصار

نشریه: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان

چکیده: زیارت و سفرهای زیارتی داخلی و خارجی در ایران یکی از فعالیت های مذهبی بوده و استقبال زیادی از آن شده است. زیارت پیاده اربعین یکی از اشکال نوظهور سفر زیارتی است که پیش از این ایرانیان توجه زیادی به آن نداشته-اند؛ آیین پیاده روی اربعین بستر یک تجربه دینی زیارتی متفاوت است که در آن تمام طول مسیر پیاده روی مصداق تجربه زیارت امام حسین (ع) است.