شرکت گلوکزان کرخه

تولید کننده محصولات جرم روغن ذرت ،فیبر ذرت ،گلوتن ،نشاسته ،دکستروز و فروکتوز

شماره تماس:

۰۶۱۴۲۳۲۰۲۴۷

آدرس:

آدرس کارخانه: خوزستان - اندیمشک - شهرک صنعتی شماره 2