گلخانه اندیمشک نشاء (مختاری)

تولید انواع نشا سفارشی در شمال خوزستان 

شماره تماس:

۰۹۱۶۶۴۲۰۱۹۹

آدرس:

اندیمشک، جاده سد کرخه، کیلومتر ۸ ، گلخانه مختاری