گلخانه گوزن زرد

بزرگ‌ترین شهرک گلخانه ای تولید میوه‌‌های استوایی در کشور 

وب‌سایت:

fallowdeerco.com

شماره تماس:

۰۹۱۲۴۱۲۲۱۱۳

آدرس:

اندیمشک، کیلومتر 8 جاده سد کرخه، شهرک گلخانه ای گوزن زرد