شرکت بتن آماده شکوهی

تولید بتن آماده مطابق با استاندارد های ملی

آدرس:

اندیمشک، پشت پلیس‌راه، کارخانه بتن آماده و ماسه شویی شکوهی